Welbevinden

Welbevinden is de basis van alles. Zit een kind lekker in zijn vel dan zal het tot o.a. ontwikkeling, uiten, leren komen. Het zal genieten en plezier maken, veerkrachtig zijn en makkelijker om kunnen gaan met zijn emoties en vol zelfvertrouwen in zijn schoenen staan. Hoe zorgen we er als professionals in ons werk in basis voor dat de kinderen waarmee we werken lekker in hun vel zitten. En wat als ze niet lekker in hun vel zitten? Welke tools zet ik als professional dan in om er voor te zorgen dat het kind weer lekker in zijn vel komt?

Zoals professor Ferre Laevers het zegt: 'Als een vis in het water. Voelt een kind zich goed, dan is dat duidelijk te zien. Op vele manieren toont het dat het gelukkig is.'

Kinderen met een hoog welbevinden beleven plezier, hebben deugd aan elkaar en aan de dingen, ze genieten. Ze stralen vitaliteit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust uit. Ze stellen zich open en ontvankelijk op voor wat op hen afkomt. Ze zijn spontaan en durven zichzelf te zijn. Dit gedachtegoed is de onderbouwing van Relax! Stralend jezelf.

 

Heb jij zicht op het welbevinden van het kind/de kinderen die jij coacht, begeleidt, opvangt, onderwijst of verzorgt? 

 

Hoe fijn zou het zijn als je theorie en praktische informatie, tips en tools in handen hebt om direct in je klas, BSO-groep of praktijk toe te passen? Om naast essentiële basisbehoeftes als o.a. veiligheid, affectie, erkenning en bevestiging vanuit verschillende spelvormen spelenderwijs aandacht te besteden aan de zes kenmerken (in voeling met jezelf, genieten, vitaliteit, openheid, ontspanning en innerlijke rust en zelfvertrouwen) van welbevinden zodat je preventief een basis legt voor een hoog welbevinden of wanneer nodig tools in handen hebt om een kind/kinderen lekkerder in hun vel te laten zitten?

Zit het kind lekker in zijn vel dan zal het beter om kunnen gaan met zijn emoties, met tegenslagen en tot groei/ontwikkeling/leren kunnen komen.

Maar wat als een kind niet lekker in zijn vel zit? Zich helemaal niet als een vis in het water voelt?

Ons motto

Relax! Stralend jezelf

Vanuit ontspanning weer stralend jezelf!

De zon centraal

De zon staat hierbij centraal. De zon zorgt voor opladen, energie krijgen en een blij gevoel (doen waar je blij van wordt). Vanuit zes zonnestralen, zes kenmerken van welbevinden, bieden we enerzijds maatwerktrajecten voor scholen en BSO-groepen en anderzijds trainingen voor pedagogisch professionals werkzaam in school, de BSO, een coachpraktijk en/of anders.  Aan iedere zonnestraal, aan ieder kenmerk, is ook een passende edelsteen gekoppeld. 

De zes kenmerken van welbevinden

 • In voeling met zichzelf
  Als een kind contact heeft met zijn gevoelens, kan het genieten, maar tegelijk ook moeilijke momenten snel te boven komen. Het kind heeft immers voeling met zichzelf, dus verdringt het geen emoties.
 • Genieten
  Dat is plezier hebben, deugd hebben aan elkaar en aan de dingen. Het kind glundert, kletst spontaan, zingt, glimlacht en schatert.
 • Vitaliteit
  Een kind straalt van levenslust: de blik is levendig, het gelaat expressief. De lichaamshouding is opgericht, ruimte innemend (zeker niet ineengezakt of met hangende schouders).
 • Openheid
  Een kind reageert ontvankelijk, aanspreekbaar, spontaan. Contacten met anderen verlopen vlot en geven veel voldoening. Het kind is blij met de aandacht die het krijgt: een knuffel, een pluim, een troostend woord, wat aanmoediging of hulp.
 • Ontspanning en innerlijke rust
  Voelt een kind zich goed, dan geeft het een ontspannen indruk. Het kind voelt zich in geen enkel opzicht bedreigd. Het gezicht is open en de spieren zijn niet gespannen.
 • Zelfvertrouwen
  Een kind wordt niet te snel van zijn stuk gebracht. Zelfzekerheid, zelfvertrouwen, een gevoel van eigenwaarde vertaalt zich in een ‘trotse’ houding: zich ‘groot’ en ‘sterk’ voelen. Dat positieve zelfbeeld is de basis voor weerbaarheid: het kind laat niet zomaar over zich heen lopen, het is assertief.

(Bron: Kind en Gezin.be; professor Ferre Laevers)